Hizmetlerimiz

Intermodal/Multimodal Taşımacılık

Gereksinim ve etkinliğine bağlı olarak Karayolu, Denizyolu (Roro), Demiyolu (Rola) kullanılarak eşyanın her hangi bir aktarmaya uğratılmadan intermodal taşıma ile direkt ve ekonomik olarak en son noktaya taşınması sağlanmaktadır. Aynı şekilde Havayoluda dahil olmak üzere tüm taşıma modları kullanılarak multimodal taşıma da gerçekleştirilmektedir.