Hizmetlerimiz

Karayolu Taşımacılığı

KOMPLE TAŞIMACILIK
Başta İtalya olmak üzere Fransa,İspanya ve diğer tüm Avrupa Ülkelerine komple taşımacılığı hizmetini, gerek kendi öz mal araç filomuz gerekse de kaliteli tedarikçilerimizle birlikte sunmaktayız.

Başta Suriye olmak üzere Ürdün, Lübnan, BAE gibi Ortadoğu Ülkeleri ile Irak gibi zor pazarlara müşterilerimizin ürün ve hizmetlerini tedarikçi paydaşlarımızla birlikte güvenli ve zamanında ulaştırıyoruz.Bu bağlamda Irak aktarma merkezlerimiz ile özel güvenlik birimlerimiz hizmet sunmaya devam etmektedir.

Hızla gelişen ve gittikçe önem kazanan Kuzey Afrika Ülkelerine karayolu ile intermodal yolla en hızlı ve ekonomik olarak taşıma operasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan gibi zor ama gittikçe gelişen ve önem kazanan pazarlara müşterilerimizin ürün ve hizmetlerini tedarikçi paydaşlarımızla birlikte güvenli ve zamanında ulaştırıyoruz.

PARSİYEL TAŞIMACILIK
Başta İtalya olmak üzere Fransa,İspanya ve diğer tüm Avrupa Ülkelerine parsiyel taşımacılık hizmetini, gerek kendi öz mal araç filomuz gerekse de kaliteli tedarikçilerimizle birlikte sunmaktayız.

Başta Suriye olmak üzere Ürdün,Lübnan,BAE gibi Ortadoğu Ülkeleri ile Irak gibi zor pazarlara müşterilerimizin parsiyel ürün ve hizmetlerini tedarikçi paydaşlarımızla birlikte güvenli ve zamanında ulaştırıyoruz.Bu bağlamda Suriye'ye düzenli parsiyel seferlerimiz devam etmektedir.Aynı şekilde Irak aktarma merkezlerimiz ile özel güvenlik birimlerimiz hizmet sunmaya devam etmektedir.

TRANSİT TAŞIMACILIK
Avrupa Ülkelerinden muhtelif Ortadoğu ve Orta Asya Ülkelerine karayolu ile transit olarak direkt komple ve / veya parsiyel taşımalrı en etkin şekilde yapmaktayız. geniş organizasyon ağımız ve depolama imkanlarımızla bir çok yükü konsolide edip müşterilerimize en ekonomik ve hızlı taşıma imkanı sunmakyatız.

YURT İÇİ KONTEYNER TAŞIMACILIĞI
Türkiye limanlarına gelen ve giden konteynerlerin gerek şehir içi gerek yurt içi gerekse transit olarak yurt dışına her türlü elleçleme ile taşımaları güvenle yapılmaktadır.